Væretrøtoppen

Betongarbeid

Entreprise: Totallunderentreprise Under Ruta Entreprenør AS
Byggeår: 2013-2014 (totalt 4300 m2)
Kontraktsum: Kr 14.800.000,-
Referanseperson: Erling Snoen / Ruta
Tiltakshaver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Betongarbeid

Entreprise: Totallunderentreprise Under Ruta Entreprenør AS
Byggeår: 2013-2014 (totalt 4300 m2)
Kontraktsum: Kr 14.800.000,-
Referanseperson: Erling Snoen / Ruta
Tiltakshaver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune