Dalgård skole

Rehab av svømmebasseng

Prosjekt: Dalgård Skole
Entreprise: Hoved entreprise
Byggeår: 2014
Kontraktsum: 4.800.000,-
Referanseperson: Trondheim Eiendom V/ Jan – Georg Henriksen
Tiltakshaver: Trondheim kommune

  • Utvidelse av eksisterende svømmehall.
  • Ny oppbygging av bassenget.
  • Ny taktekking over basseng.
  • Horneberg Bygg sin Service/snekker avd og Mur Avd. utførte arbeidene.

Rehab av svømmebasseng

Prosjekt: Dalgård Skole
Entreprise: Hoved entreprise
Byggeår: 2014
Kontraktsum: 4.800.000,-
Referanseperson: Trondheim Eiendom V/ Jan – Georg Henriksen
Tiltakshaver: Trondheim kommune

  • Utvidelse av eksisterende svømmehall.
  • Ny oppbygging av bassenget.
  • Ny taktekking over basseng.
  • Horneberg Bygg sin Service/snekker avd og Mur Avd. utførte arbeidene.