Heimstad Park

Flislegging av trapper, våtrom og fellesareal

Hovedentreprenør: Betonmast Trøndelag as
Kontraktsum: ca 700.000 eks mva
Kontaktperson: Betonmast as v/ Tore Hinsverk, tlf: 452 86 474

Flislegging av trapper, våtrom og fellesareal

Hovedentreprenør: Betonmast Trøndelag as
Kontraktsum: ca 700.000 eks mva
Kontaktperson: Betonmast as v/ Tore Hinsverk, tlf: 452 86 474