Kalvskinnet skole

Murarbeid

Byggherre: Trondheim Kommune.
Kontraktsum:  Kr ca .9.400.000,-
Tidsrom: Juni 2014 til September 2014.
Byggherre kontakt person: Trondheim Eiendom v/ Knut Inge Rye, tlf: 980 20 385

  • Horneberg Bygg AS utfører alle arbeider selv, foruten maler.
  • Rehabilitering av utvendige murfasader på 3 skolebygg.
  • Utskifting av alle vinduer på Hovedbygg.
  • Fredet bygg.

Murarbeid

Byggherre: Trondheim Kommune.
Kontraktsum:  Kr ca .9.400.000,-
Tidsrom: Juni 2014 til September 2014.
Byggherre kontakt person: Trondheim Eiendom v/ Knut Inge Rye, tlf: 980 20 385

  • Horneberg Bygg AS utfører alle arbeider selv, foruten maler.
  • Rehabilitering av utvendige murfasader på 3 skolebygg.
  • Utskifting av alle vinduer på Hovedbygg.
  • Fredet bygg.