Prosjekt:
Miljøbyen Granås
Entreprise:
Del entreprise
Byggeår:
2015
Kontraktsum:
14.000.000,-
Referanseperson:
Heimdal Bolig AS Miljøbyen Granås V/ Kristian Stensrud.
Tiltakshaver:
Miljøbyen Granås.

  • Plass støpte betongarbeider for 128 leiligheter.
  • Fundamenter og parkeringskjeller.
  • Byggeperiode fra Januar 2015 til September 2015.