Dronning Mauds Minne Høgskole

Prosjekt: 
DMMH – Undervisningsbygg
Entreprise: 
Totallunderentreprise Under Ruta Entreprenør AS
Byggeår: 
2013—2014 – Totalt 4300 m2

DMMH Totallunderentreprise 2013—2014
Kontraktsum:
Kr. 14.800.000,- 
Referanseperson:
Erling Snoen / Ruta
Tiltakshaver:
Sør—Trøndelag Fylkeskommune