Byggherre: Trondheim Kommune.
Kontraktsum: Kr. Ca .9.400.000,-
Arbeidsart: Rehabilitering av utvendige murfasader på 3 skolebygg. Utskif-ting av alle vinduer på Hovedbygg.
Fredet bygg
Tidsrom: Juni 2014 til September 2014.
Horneberg Bygg AS utfører alle arbeider selv, foruten maler.
Byggherre kontakt person:
Trondheim Eiendom v/ Knut Inge Rye. Tlf: 98020385