Prosjekt: NGU
Entreprise: NS 8406
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 2.300.000,-
Totalentreprenør:
Byggherre: Statsbygg

  • Riving av eksisterende fasade.
  • Isolering og oppbygging av nytt puss system
  • Statsbygg v/ Asle Ellevset . Tlf: 90535595
  • Ferdigstilt September 2015.