Prosjekt: Sommerseter
Entreprise: Generalentreprise
Byggeår:  2014
Kontraktsum: 2.918.095,-
Referanseperson: Trondheim Eiendom V/ Geir Melbye tlf: 91515117
Tiltakshaver:  Trondheim Kommune

  • Taktro oppbygd på nytt. Nye lekter og original beverhalestein.
  • Renovering av vinduer og kobbhus.
  • Renovering av piper og nye beslag.
  • Fredet bygg.
  • Horneberg Bygg sin Service/snekker avd utførte arbeidene.