LadeTorget

Tak og innvendig rehab.

Prosjekt: Ladetorget
Entreprise: NS8406
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 4.900.000,-
Entreprenør: Horneberg Bygg
Byggherre: TPC Eiendom

  • Ny takdekking.
  • Rehab og oppbygging av takoverbygg med overlys.
  • Innvendig rehabilitering av fellesareal.
  • TPC Eiendom: Håkon Pettersen og Kjell Konstad.

Tak og innvendig rehab.

Prosjekt: Ladetorget
Entreprise: NS8406
Byggeår: 2015
Kontraktsum: 4.900.000,-
Entreprenør: Horneberg Bygg
Byggherre: TPC Eiendom

  • Ny takdekking.
  • Rehab og oppbygging av takoverbygg med overlys.
  • Innvendig rehabilitering av fellesareal.
  • TPC Eiendom: Håkon Pettersen og Kjell Konstad.