Sommerseter

Tak og innvendig rehab.

Prosjekt: Sommerseter
Entreprise: Generalentreprise
Byggeår: 2014
Kontraktsum: 2.918.095,-
Referanseperson: Trondheim Eiendom V/ Geir Melbye, tlf: 915 15 117
Tiltakshaver: Trondheim Kommune

  • Taktro oppbygd på nytt. Nye lekter og original beverhalestein.
  • Renovering av vinduer og kobbhus.
  • Renovering av piper og nye beslag.
  • Fredet bygg.
  • Horneberg Bygg sin Service/snekker avd utførte arbeidene.

Tak og innvendig rehab.

Prosjekt: Sommerseter
Entreprise: Generalentreprise
Byggeår: 2014
Kontraktsum: 2.918.095,-
Referanseperson: Trondheim Eiendom V/ Geir Melbye, tlf: 915 15 117
Tiltakshaver: Trondheim Kommune

  • Taktro oppbygd på nytt. Nye lekter og original beverhalestein.
  • Renovering av vinduer og kobbhus.
  • Renovering av piper og nye beslag.
  • Fredet bygg.
  • Horneberg Bygg sin Service/snekker avd utførte arbeidene.